เจ้าพ่ออุทัยธานี ใจถึงพึ่งได้”วิชัย ปั้นงาม”ดอกเบี้ยร้อยละ 240 เจ้าพ่อเงินกู้เบอร์หนึ่งของประเทศ?

๒๕๓๕ ท่านก็ได้อนุญาตให้ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ทำการผ่าตัดใส่สายยางทางหลอดลม เข้าโออาร์ เวลา ๑๖.๑๕ ออกเกือบจะเวลา ๑๗.๐๐ น. และฟื้นเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เจาะบัญชีผู้ถือหุ้น 5 บ.‘วิชัย’ ตัวละครเอกคดีปล่อยกู้-ไร้ชื่อนักการเมืองโอน 46 ล.

งานบวช ลูก วิชัย ปั้น งาม

งานบวช ลูก วิชัย ปั้น งาม

124พึงสังเกตว่า ประชาชนดึงคำสอนในศาสนาให้เข้ากับความต้องการของตน ไม่น้อยกว่าที่ศาสนาสามารถดึงคนเข้าหาคำสอน. 119ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔ ๒๔๐๔, พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตเถระ, ๙ พ.ย. 74แปลหลักศิลาเมืองศุโขทัยที่ ๒, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑, หน้า ๑๕๔; ความในจารึกตอนนี้ บางท่านตีความว่าให้พราหมณ์เรียนศิลปศาสตร์ และให้พระสงฆ์เรียนพระไตรปิฎก. ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๓๕ และในเช้าวันที่ ๒๘ มี.ค.

72คำแปลจารึกวัดป่ามะม่วง (หลักที่ ๔), ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑, หน้า ๕๖. 58ยุโรปได้ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ และดาราศาสตร์ ไปจากมุสลิม ส่วนมุสลิมก็ได้ความรู้ไปจากอินเดียระหว่าง พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ดู Max Savelle, Vol. 114เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๐), หน้า ๑๓๕-๖. 75แปลหลักศิลาเมืองศุโขทัยที่ ๒, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑, หน้า ๑๕๓.

71แปลหลักศิลาเมืองศุโขทัยที่ ๒, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑, หน้า ๑๕๔. บุกค้นบ้านเครือข่าย “เสี่ยวิชัย” เจ้าพ่อเงินกู้ 10… เสี่ยวิชัย เคยถูกเจ้าหน้าที่ ตามจับมาหลายรอบ ที่ผ่านมายึดอายัดได้เพียงทรัพย์ แต่ไม่ได้ตัว “เสี่ยวิชัย” เช่น.. ค้านประกัน เสี่ยวิชัย ชี้เป็น หน.แก๊งเงินกู้ใหญ่สุดในประเทศ อายัด800ล. ๑๙๐๔ และ ๘ ปี ตามลำดับ, ฉบับเดิมคงพิมพ์ผิด.

งานบวช ลูก วิชัย ปั้น งาม

© 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved. ชะรา ธัมโมมหิ อะนะตีโต, พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต, มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต ตีติ.