เงินเข้าวันไหน? เช็กปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-เงินบำนาญ ปี2565

ระดับ three ในกลุ่มค่าจ้างจะอยู่ในกลุ่มที่ แล้วค่ะ ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น เมื่อค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะปรับให้คุณโดยเทียบค่าจ้างที่สูงกว่า 18,one hundred ninety บาท โดยสามารถเลื่อนเป็นค่าจ้างที่สูงขึ้น ได้เลยค่ะ ถ้าจำไม่ผิด 18,380 บาท ค่ะ เพราะที่ ม. ก็ดำเนินการไปให้กับลูกจ้างแล้วค่ะ…เป็นเพราะกรมบัญชีกลาง กำหนดให้แล้วนี่ค่ะ ว่าตำแหน่งพนักงานพิมพ์ อยู่ในกลุ่มการรับค่าจ้างที่กลุ่ม 1-2 ค่ะ (ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะ) งานการเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เลยค่ะ…จนกว่าจะไปตันที่ค่าจ้างขั้นสูงของกลุ่มที่ 2 ค่อยดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้ใหม่ค่ะ… ขอได้สิค่ะ…ทำไมขอไม่ได้ละค่ะ…เพราะหนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำก็ออกบังคับใช้แล้ว…ตอนนี้ ตำแหน่งใหม่ก็ได้มีผลใช้แล้ว…ของ ม. ก็แจ้งมาให้ทราบแล้วค่ะ…ดูในเว็บที่ผู้เขียนนำมาเขียนไว้ในบล็อกนะค่ะ…และก็ได้ชี้แจงให้ลูกจ้างประจำในสังกัดทราบไปด้วยแล้ว…และผู้เขียนก็ได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้วได้รับแจ้งมาว่า… ขอเรียนสอบถามพี่ว่า ทำไมตอนนี้ทาง สพม.ยังไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เลย ตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย บัญชีเงินเดือนยังใช้บัญชีเดิมอยู่เลย ทำไมไม่รวดเร็วเหมือนหน่วยงานของ มรภ.เลย ทั้งๆที่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน สอบถามทางเจ้าหน้าที่ ได้รับคำตอบว่า ต้องให้ทางหน่วยเหนือสั่งลงมาก่อน ….

2553 แล้ว ให้สอบถามว่าจะให้คุณดำเนินการเปลี่ยนได้เมื่อใด…เสียดายโอกาสที่คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบลูกจ้างประจำ…ถ้ามีคำสั่งแล้วคุณปฏิบัติได้จริงตามนั้น คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเก็บเอกสารได้…ขอให้ดูหน้าที่ที่แต่งตั้งให้ละเอียด + ศึกษาหน้าที่ (โดยย่อ) ที่ ก.พ. กำหนดให้ ให้ละเอียดชัดเจน จะได้ทำให้ไม่เสียสิทธิ์ที่คุณควรพึงได้รับการแต่งตั้ง…ขอบคุณค่ะ… (แต่ต้องถามแบบข้างต้นนะค่ะ เกรงว่าจะเข้าใจไม่ตรงกันค่ะ)… ขอให้คุณศึกษารายละเอียดตามเว็บไซต์ หัวข้อ ด้านล่างนี้นะค่ะ เพราะผู้เขียนนำเรื่องปัจจุบันลงไว้ให้ทราบแล้วค่ะ…และสามารถดูค่าจ้างเทียบกับปัจจุบันได้เลยค่ะ… สำหรับการเปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชี ให้คุณดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการเปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชี รหัส 2101 ให้ละเอียดนะค่ะ ว่าคุณมีคุณสมบัติได้หรือไม่ เพราะที่แจ้งมาไม่ละเอียดค่ะ…จึงไม่สามารถบอกได้ว่าได้หรือไม่ อาจจะเกี่ยวเนื่องกับที่คุณต้องไปเริ่มที่ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1 ใหม่ และปกติคุณก็ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ three กลุ่มงานสนับสนุนเหมือนกัน จะทำให้ดูเหมือนว่าคุณถอยหลังไป ลองศึกษาตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะค่ะ… สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในตอนนี้…เช่นการเปลี่ยตำแหน่ง เปลี่ยนระดับชั้นให้สูงขึ้น นั้น…เมื่อวานผู้เขียนได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ท่านแจ้งมาว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ.

นักการภารโรงเงินเดือนเท่าไหร่

สำหรับกรณีที่คุณยังไม่เคยทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการอาจกำหนดภาระงานให้คุณ แล้วทำการสอบคัดเลือกก็ได้ค่ะ… การทำงานเกี่ยวกับบุคคล เป็นงานที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของส่วนราชการ ทุกประเภทจะต้องมีความเทียมเทียมกันเพราะไม่เช่นนั้น ในอนาคตมีการขึ้นศาลปกครองได้ค่ะ เพียงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชายังรู้กฎหมายไม่มาก ถ้าบางส่วนราชการไปพบเจอบุคคลที่เรียกว่า รู้กฎหมายมาก ๆ ถึงกับมีการขึ้นศาลปกครองได้ค่ะ เพราะในระดับ ม. ให้ดูระเบียบดี ๆ นะค่ะ ว่าใช้ในกรณี นับเวลาการปฏิบัติงานทวีคูณ ในช่วงเวลาใด ใช้ในตอนเกษียณหรือไม่ เพราะการนับเวลาปกติ ส่วนมากเขาจะไม่ทำกัน จะนับให้ก็ต่อเมื่อเกษียณไงค่ะ…ลองศึกษาดูนะค่ะ เพราะผู้เขียนยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้ ช่วงนี้งานมากค่ะ…

ร.ท.หญิง สุณิสา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวมีประมาณ sixty five,172 คน ต้องใช้งบประมาณจำนวน three,300.82 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีบุคลากรที่ต้องลงไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายสร้างสันติสุขภาคใต้ของรัฐบาล จำนวน 2,040 อัตรา ทั้งนี้ ขอให้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ได้รับค่าจ้าง ในลักษณะจ้างเหมา พิจารณาความจำเป็นหากต้องปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเสนอความต้องการผ่านคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากครม.ต่อไป. การเปลี่ยนระดับชั้น ถ้าเดิมอยู่ชั้น 2 ก็ต้องค่อย ๆ เปลี่ยน เป็นชั้น 3 และชั้น 4 ตามลำดับค่ะ ไม่กระโดดข้ามไปนะค่ะ…เพียงแต่เปิดเพดานค่าจ้างให้สูงขึ้นค่ะ ค่อย ๆ ไต่ไปค่ะ…อยู่ที่ส่วนราชการด้วยนะค่ะ ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการว่าสามารถทำได้ค่ะ… ต้องถามหัวหน้าส่วนราชการด้วยค่ะ…ถ้าเข้าใจตรงกันก็สามารถทำได้ค่ะ เพราะเรา สามารถพัฒนาและมีความก้าวหน้าด้วยตัวของเราเองค่ะ…ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติการเปลี่ยนตำแหน่งที่ไปด้วยนะค่ะ…และหน้าที่ที่เราได้ปฏิบัติอยู่ด้วยค่ะ…(ถ้าเปลี่ยนได้แล้ว ก็อยู่ที่ค่าจ้างเราจะPass ไปตรงค่าจ้างชั้น 3 ที่ใกล้เคียงกันกับตำแหน่งเดิม แต่สูงกว่าตำแหน่งเดิม ในกรณีได้ 2 หรือ four % ก็สามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปได้อีก 0.5 หรือ 1 ขั้น ตามลำดับค่ะ)…

ตำแหน่งคุณ เดิมตำแหน่งใดกันแน่ค่ะ…ถ้าเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รู้สึกว่าจะไม่มีในตำแหน่งที่จัดเข้าสู่กลุ่มนะค่ะ…ลองศึกษาในบล็อกที่พี่เขียนไว้ให้อีกครั้งนะค่ะ…เพราะเท่าที่คุณบอกตำแหน่งมานั้น พี่ดูให้หลายรอบไม่มีค่ะ…แต่ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งตามหนังสือ ว 35 ว่า ถ้าไม่มีให้ส่วนราชการแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเทียบตำแหน่งให้ค่ะ…คุณลองถามส่วนราชการที่เป็นคนทำเรื่องให้คุณสิค่ะ…แต่ที่สำนักงาน ก.พ.

นักการภารโรงเงินเดือนเท่าไหร่

ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ + หัวหน้าส่วนราชการด้วยค่ะ… สงกรานต์ว่าจะไปทำบุญให้แม่ที่วัดค่ะ…แล้วก็มาเก็บกวาดบ้านค่ะ… ยังเป็นขั้นอยู่ค่ะ…ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ…

อย่างน้อยผู้ที่ทำงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ต้องสนใจในเรื่องของคนในองค์กรทุกคนให้มาก ๆ กว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันค่ะ…ไม่ใช่ปล่อยปะละเลย จะทำให้เกิดปัญหาที่แคลงใจต่อไปในระยะยาวได้ค่ะ… การประกาศของส่วนราชการในการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานธุรการ 1 เป็น 2 หรือ three หรือ four เพราะเหตุที่ทำต้องแจ้งให้บุคลากรในสังกัดเราทราบว่ามีท่านใดที่จะประสงค์ปรับเปลี่ยน เพราะบางส่วนราชการจะมีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งดังกล่าวหลายคนค่ะ… คุณตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ three เมื่อเทียบกลุ่มค่าจ้างอยู่ที่ ถ้าปัจจุบันค่าจ้างของคุณยังไม่เต็มเพดานขั้นสูงของระดับ 1 คุณก็รับขั้นค่าจ้างระดับ 1 ไปจนเต็มเพดาน กลุ่มที่ 1 แล้ว จึงจะปรับไปเป็น ขั้นค่าจ้างในกลุ่มที่ 2 ค่ะ…

ขั้นวิ่งของค่าจ้าง เป็นภาษาพูดค่ะ…ความจริงแล้วเป็นขั้นของค่าจ้างในแต่ละขั้น เช่น zero.5 ขั้น, 1 ขั้น, 1.5 ขั้น และ 2 ขั้น (การได้ขั้นดังกล่าว ขึ้นอยู่การพิจารณาความดีความชอบ + ผลการปฏิบัติงานของบุคคลคนนั้นค่ะ) โดยในแต่ละกลุ่มงานจะมีขั้นของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันค่ะ…โดยแต่ละกลุ่มจะมี เขาเรียกว่า “ขั้นต่ำ – ขั้นสูง” (ขั้นสูง คือ เพดานสูงสุดของค่าจ้างในกลุ่มงานนั้นค่ะ)…คือ ค่าจ้างของคุณในกลุ่มงานนี้จะไม่สูงไปกว่านี้ค่ะ เรียกว่า เต็มขั้นค่ะ… คุณต้องศึกษาดูที่หน้าที่ของตำแหน่งผู้ดูแสสถานที่ด้วยนะค่ะว่ามีหน้าที่อย่างไร แล้วคุณปัจจุบันทำงานในลักษณะไหน ทำหรือไม่ ถ้าไม่แล้วหัวหน้าหน่วยงานสั่งให้ทำในตำแหน่งผู้ดูแลสถานที่ระดับ 2/หน. หรือไม่ ถ้าเป็นลักษณะงานเหมือนเดิมคงไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าภาระงานใช่ตำแหน่งผู้ดูแลสถานที่ระดับ 2/หน. ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ให้ศึกษาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ข้อ 6,7 ก่อนนะค่ะหรือจากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ… แล้วพี่ก็ได้เขียนอีกหลายบล็อกค่ะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อลูกจ้างประจำด้วย ของค้นหาดูในบล็อกด้านบน แล้วไปคลิกที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ…

แจ้งมาใหม่ ก็ไม่มีตำแหน่งของคุณเดิมนะค่ะ…เลยไม่แน่ใจว่าตำแหน่งใดกันแน่…ลองศึกษาตามไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ… การทำงานบุคคล เท่าที่ผ่านมา จะเป็นการทำงานแบบงานประจำ คือ งานธุรการ แต่ในอนาคตเป็นการทำงานแบบเชิงรุก ต้องทำทุกรูปแบบที่จะให้ส่วนราชการอยู่รอดได้ค่ะ (นี่คือ การบริหารงานภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องบุคคลแนวใหม่)…ผู้เขียนยังคิดอยู่เสมอว่า ถ้าเจ้าหน้าที่งานบุคคลยังทำแบบนี้ ก็ไม่แตกต่างกับการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่มีการทำงานแบบเชิงรุก ไม่เสาะหาความรู้ ไม่มีการพัฒนาตนเอง ยังคิดว่า ประเทศไทยจะไปถึงไหนกันหนอ… อย่าลืมว่า…ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ตั้งแต่ประเทศไทยได้กู้เงินจาก IMF…ซึ่งเงื่อนไขในการกู้เงินจาก IMF…ระบุไว้ว่า ถ้าประเทศไทยจะกู้เงินจากต่างประเทศได้ ประเทศไทยต้องลดอัตรากำลังข้าราชการที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ให้ได้…ถึงแม้การใช้หนี้ IMF.

ปัจจุบัน การเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ มีหลากหลายสังกัดเหลือเกินค่ะ ไม่เหมือนสมัยก่อน การที่จะแจ้งอะไรให้ทราบก็ต้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงจะนำมาแจ้งได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ… คงต้องรอกฎหมายของลูกจ้างประจำก่อนกระมังค่ะ…เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นมีค่ะ เอาไว้จะถามกรมบัญชีกลางให้แล้วจะมาบอกนะค่ะ… ต้องเริ่มต้นเงินเดือนของการเป็นครูผู้ช่วยค่ะ เงินเดือนไม่สามารถนำมารวมกันได้ค่ะ เพราะเป็นบุคลากรภาครัฐคนละประเภทกัน ภาระงานก็แตกต่างกันค่ะ… ให้ดูที่คำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ถ้ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานห้องสมุดได้ ก็ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็ให้ดำเนินการได้ค่ะ…

การที่จะมีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับเครื่องราช ฯ ศึกษาในระเบียบดูนะคะ…คลิกที่สารบัญ(บน) ด้านขวามือ ของคุณ จะปรากฎ บล็อกที่ผู้เขียนได้นำมาลงให้หลายเรื่องค่ะ… การที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนั้น ขึ้นอยู่กับงานที่คุณได้ปฏิบัติ เช่น ถ้าเปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์นั้น คุณก็ต้องพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ อีกอย่างก็ต้องไปดูที่คุณสมบัติของพนักงานพิมพ์ในแต่ละระดับว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ค่ะ…เพราะเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วจะมีผลตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานไงค่ะ ถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็ไม่ควรเปลี่ยน แต่ถ้าพิมพ์ได้ก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติของตำแหน่งค่ะ… ลองคลิกดูนะค่ะ ในบล็อกนี้นะค่ะ…เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ นี่แหล่ะค่ะ…

การเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เป็นช่างไฟฟ้า ให้ดูที่ความประสงค์ของส่วนราชการด้วยนะคะว่า หน้าที่หลักที่ให้คุณได้ปฏิบัติปัจจุบันคือ ตำแหน่งใด และส่วนราชการต้องการให้คุณปฏิบัติงานอะไรส่วนใหญ่…การเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่ด้วยค่ะว่าสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่าอย่างไร….ถ้าระบุจำนวนปีก็ควรปฏิบัติตามนั้น แต่ถ้าไม่ระบุ ก็เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่ค่ะ… ขอบคุณค่ะ…งานในหน้าที่ เราต้องเรียนรู้อีกมากมายค่ะ บางครั้งเป็นเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่เราต้องเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด…บางเรื่องเราไม่เคยทำก็ต้องหมั่นศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะระเบียบบางฉบับมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิด เราก็ต้องศึกษาค้นคว้า สอบถามผู้ที่รู้ เพื่อนำมาประกอบและใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานค่ะ…ค่ะ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ… ให้ปรับลูกจ้างประจำเข้าสู่กลุ่มใหม่แล้วนั้น สำหรับลูกจ้างประจำที่ค่าจ้างเต็มขั้น (ปกติจะได้รับเงิน 2 % หรือ four %) แต่เนื่องจาก ผู้เขียนได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้ว แจ้งว่า…

แสดงว่าของคุณเป็นส่วนท้องถิ่นใช่ไหมค่ะ…ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนท้องถิ่น ต้องใช้กฎหมายของท้องถิ่นค่ะ…ไม่สามารถใช้กับลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้ค่ะ…ขึ้นอยู่กับส่วนราชการของคุณนะค่ะ… ถ้าคุณศึกษาตามที่ผู้เขียนแจ้งไว้ตามข้างต้น ก็สามารถทำได้ค่ะ…แต่ขณะนี้ต้องรอหนังสืออนุมัติกรอบอัตราจาก สำนักงาน ก.พ. เห็นชอบให้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ก่อนนะค่ะ… การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ถ้าใช้ระเบียบเดิมที่ไม่มี % เช่น ข้าราชการแล้วละก็ ก็ยังคิดเกณฑ์โควต้า 15 % มากำหนดในการคิด 2 ขั้นอยู่ค่ะ… เรียนสอบถามว่าเงินเดือน เม.ย.54 นี้ ลูกจ้างประจำได้รับ 5% และ 13 % เหมือนข้าราชการหรือไม่ เพราะที่อ่านเจอไม่เห็นมีพูดถึงลูกจ้างประจำเลย มีแต่ครูเท่านั้น….. ลองปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + จนท.ที่รับผิดชอบดูนะค่ะ…เพราะสมัยก่อน ทางส่วนกลาง หรือ กรม จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกให้กับคุณไงค่ะ…

อีกอย่างอาจทำบันทึกข้อความในการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ว่าขอปรับเปลี่ยนเพราะเหตุใด การที่เป็นพนักงานบริการจะขอปรับเป็นพนักงานธุรการ ต้องมีคำสั่งว่าได้สั่งให้เราปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการด้วยนะค่ะ…ถ้ามีงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานธุรการ เช่น การทำงานธุรการ งานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสารของทางราชการ ก็สามารถขอปรับเปลี่ยนได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามระดับตำแหน่งแต่ละระดับด้วยนะค่ะ…(ยึดคำสั่งมอบหมายงานเป็นหลักด้วยค่ะ)…แนบไปพร้อมกับบันทึกข้อความในการขอปรับเปลี่ยนค่ะ… ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้ภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณลงไปให้โรงเรียนเพื่อให้มีการจ้างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ้นเดือนตุลาคมนี้โรงเรียนสามารถจ้างครูธุรการและนักการภารโรงตามอัตราเดิมได้ทันที ตนได้หารือกับสำนักงานพัฒนาบริหารงานบุคคล (สพร.) ของ สพฐ. ตอนนี้ยังเลยนะค่ะ…ต้องร้องเพลงรอก่อนค่ะ…การใช้สิทธิต่าง ๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ…สืบเนื่องมาจากการร่างกฎหมาย…จะสังเกตเห็นได้จากการเอาใจ ดูแล ข้าราชการมากกว่ากระมังค่ะ…แต่ความเป็นจริงแล้ว เรื่องบุคคล ไม่ว่าประเภทไหน ก็ควรดูแลเหมือน ๆ กัน สิทธิได้ไม่เท่ากัน แต่ก็ควรดูแลบ้างค่ะ…เพราะไม่เช่นนั้น กฎหมายใหม่ เขาจะเรียกว่า “เลือกปฏิบัติ” ค่ะ…เป็นกำลังใจก็แล้วกันนะค่ะ…เพราะบางครั้ง เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดระเบียบ + นโยบายค่ะ…จึงทำอะไรให้เป็นไปได้ดั่งใจเรา ค่อนข้างยากค่ะ… การเลื่อนขั้นเงินค่าจ้าง จากระดับ 3 เป็นระดับ four นั้น ขอให้คุณศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เม.ย.2553 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ฯ และอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ… ด้วยนะค่ะ เพราะจะกำหนดคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งไว้ค่ะ…

เหตุที่ผู้เขียนต้องมานั่งตอบ มาบอก เพียงเพื่อ “ให้ทราบว่าโลกปัจจุบันเขาไปถึงไหนกันแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงต่อบ้านเมืองและระบบราชการมากมาย แต่บางคนก็มิได้ศึกษา แต่อยู่เพื่อรับเงินเดือนไปวัน ๆ ไม่สมกับตนเองได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งกันเลย ไม่คิดถึง คำว่า “ข้าราชการ” ที่ดีมากนัก น่าสงสารประเทศชาติจังค่ะ… สำหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จะต้องทำอย่างไรนั้น…ผู้เขียนขอบอกว่าให้เตรียมตัว “อ่านหนังสืองานสารบรรณ หรือเรื่องที่ส่วนราชการต้องการสอบเพื่อคัดเลือกท่าน” เท่านั้นเองค่ะ…สอบให้ผ่านตามที่ผู้เขียนบอกข้างต้นค่ะ… จากข้อ 2 สามารถทำเรื่องไปที่ กลุ่มงานบุคคลของ สพท. ก่อนนะค่ะ…เพราะเขาเป็นส่วนราชการที่ต้องดูแลกลุ่มลูกจ้างประจำอยู่…ปรึกษาเขาก่อนก็ได้ว่าเรามีคุณสมบัติครบ และเพื่อความก้าวหน้าของเราเอง…(เขาจะทำเรื่องไปที่ สพฐ. แล้ว สพฐ.จะนำเรื่องคุณเสนอให้ สำนักงาน ก.พ. เองค่ะ)… ถ้าจะไปอยู่กลุ่มที่ 2 ได้ คุณต้องมีการปรับเป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ three ก่อนค่ะ อาจโดยการสอบคัดเลือก ซึ่งส่วนราชการจะเป็นผู้จัดสอบเกณฑ์ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 นะค่ะ…เมื่อสอบได้และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ three แล้ว จึงจะสามารถไปยังกลุ่มที่ 2 ได้ค่ะ…(ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดค่ะ)…

สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการมอบให้ พวกเราทุกคนค่ะ เลยมาชวนไปดูค่ะ… ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องบุคคล ดูก่อนค่ะ… ต้องคอยดูระเบียบที่ออกมาใช้บังคับให้ปฏิบัติก็แล้วกันนะค่ะ…

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. 2) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ด้วย ก็แสดงว่า เป็น “ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ” และใช้ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้ลูกจ้างประจำได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ… งานสารบรรณ ยังใช้ของปี 2526 และเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548 ตามระเบียบสำนักนายภรัฐมนตร่ค่ะ…

ดูผลของการทำงานของลูกน้องค่ะ…เลยมีความสบายใจ และเป็นเสียงให้กับบุคลากรใน ม. ว่า ให้เน้นการทำงานเป็นหลัก…คุณโชคไม่ดีจังที่หัวหน้าไม่มองถึงผลงาน…แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะว่า ในเมื่อเราทำดีมาตลอด ขอให้ทำความดีนั้นต่อค่ะ…สักวันคงเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราบ้าง…ใครจะได้อย่างไรก็ช่างเขาเถอะค่ะ…ฟ้ามีตาค่ะ เชื่อในกฎแห่งกรรมบ้างหรือไม่? ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 46 ลงวันที่ 6 พ.ค.2554 จะหมายถึงการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่ปัญหาสำหรับการแจ้งว่า คือ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ต่อมาเมื่อมี อบต. เกิดขึ้น ผู้เขียนยังสงสัยว่าลูกจ้างประจำของ อบต.

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดค่ะ…ทางกระทรวงการคลังคงจะมีเหตุผลในการปรับนะค่ะ…การปรับชั้น three เป็น four ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์นั้น ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ…สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือสำนักงาน ก.พ. เกณฑ์การย้ายของลูกจ้างประจำ พี่ก็ไม่เคยเห็นนะค่ะ…แต่ถ้าเป็นข้าราชการ มีค่ะ…แต่การย้ายถ้าคุณเป็นข้าราชการ การย้ายมีหลายกรณีค่ะ…ย้ายกลับภูมิลำเนา ย้ายอยู่รวมกับคู่สมรส (ต้องมีใบทะเบียนสมรสค่ะ แนบค่ะ)…ย้ายดูแลบิดามารดา…ฯลฯ…แต่การอนุมัติขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่ให้ไป + ส่วนราชการที่รับย้ายค่ะ…

ให้คุณดูที่รหัส 2101 คือ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ… สำหรับการปรับเปลี่ยนกลุ่ม น่าจะรอให้เงินเดือนในกลุ่มเดิมเต็มขั้นก่อน แล้วจึงจะทำการปรับเปลี่ยนให้ค่ะ… นักร้องหนุ่มไม่สำนึก พราวด์นั่งแท่นลูกรักทำผิดก็แค่ขอโทษ “มาดามกุ๊งกิ๊ง” มาแล้วย่ะทุกคน ตามมาแซ่บ มาเผือกกันเร็ว คิดว่าเดาไม่ยาก ทุกคนรู้เชื่อเดี๊ยน…

กระบวนการดำเนินการ อาจมีการสอบ ขึ้นอยู่กับส่วนราชการค่ะ… อ่าน เรื่อง “ระเบียบและกฎหมายที่ลูกจ้างประจำควรทราบ” ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ… เพราะการเปลี่ยนตำแหน่งต้องมีการ อาจสอบคัดเลือก ซึ่งต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ จนท.ต้องทำไงค่ะ เลยต้องให้คำสั่งเข้าแท่งให้เรียบร้อยก่อนค่ะ…

ให้เปลี่ยนตำแหน่งได้นั้น…ขอให้ทุกท่านรอหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ หลักเกณฑ์ การเข้าสู่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำก่อนนะค่ะ…ส่วนราชการต้องชะลอไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ… อยากเรียนถามอาจารย์ว่า ดิฉันทำงานมา 12 ปีแล้วค่ะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อบต. และกำลังจะปรับปรุงตำแหน่งเป็นจพง.ธุรการ ทำไมเงินค่าจ้างจึงไม่เปลี่ยนกลุ่มใหม่ค่ะ และเรียนจบ ป.ตรีแล้วค่ะ ไม่เข้าใจเลย การที่แบ่งหมวดต่าง ๆ ไม่เข้าใจเลยอย่างของดิฉันปรับปรุงหรือเปลี่ยนหมวดได้ไหมค่ะ ไม่เข้าใจเลยลูกจ้างประจำเป็นอย่างไรทำไมคนไม่เคยเห็นความสำคัญเลย ทำงานก็เหมือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่กลับถูกมองข้ามความสำคัญ ถูกดูถูกจากพนักงานส่วนตำบลมากจนถึงปลัด อบต. ก่อนอื่น ต้องขอทราบว่า คุณคือ ลูกจ้างประจำ ที่ใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หรือไม่ ถ้าใช่ สงสัยเรื่องเงินเดือนของคุณนะค่ะว่า ทำไมได้รับเพียง four,800 บาท เพราะในระเบียบเขาจะกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 5,080 หรือไงนี่แหล่ะค่ะ ให้ดูตามไฟล์ด้านล่าง ลองคลิกดูนะค่ะ รหัส พนักงานบริการ คือ 1117 ค่ะ เลื่อน curser ลงไปที่รหัสดังกล่าวนะค่ะ ทั้ง 2 ไฟล์ จะทำให้ทราบเรื่องขั้นค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง และทราบหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบค่ะ ว่าต้องทำอะไรบ้างกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ค่ะ…ถ้าสงสัยก็ถามมาใหม่นะค่ะ… เพราะกระบวนการในการปรับเปลี่ยนในแต่ละตำแหน่งต้องให้ชัดเจนค่ะ ส่วนราชการสามารถตอบคำถามใครต่อใครได้ ว่า ดำเนินการเปลี่ยนระดับให้กับลูกจ้างประจำได้เพราะเหตุใด ส่วนใหญ่ ก็จะทำการสอบ หรือให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงานให้คณะกรรมการได้ดูหรือตรวจสอบค่ะ…ไม่ใช่ปรับได้โดยอัตโนมัติ…สำหรับพนักงานพิมพ์ ก็ต้องดำเนินการพิมพ์ให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ค่ะ…

มีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ให้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลาง ดูนะค่ะ เพื่อเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางจะได้ชี้แนะได้บ้างค่ะ…ได้ผลอย่างไร แจ้งให้พี่ทราบด้วยในกระทู้นี้นะค่ะ เพื่อบอกให้เพื่อน ๆ ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวไงค่ะ… ของข้าราชการเพิ่งจะประกาศในกฤษฎีกา ของลูกจ้างประจำคงต้องรอนะค่ะ เพราะพนักงานราชการก็ออกมาใช้แล้ว อาจไม่เกินเดือนเมษายน 2554 นี้หรอกค่ะ ถ้ามีจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบนะค่ะ… เพราะบางครั้ง มีลูกจ้างฯ ไปถาม แต่ก็ยังบอกไม่ได้ ไม่ทราบ ไม่รู้…ถ้าไม่ทราบก็ต้องศึกษา หาความรู้จากส่วนราชการอื่น…ไม่ใช่บอกปัด แล้วไม่ตอบทำให้ลูกจ้างเกิดความงง และจะกลายเป็นผลเสียในอนาคตได้ค่ะ… ลองสอบถามหัวหน้าส่วนราชการดูนะค่ะ ว่าใช่หรือไม่ ถ้าใช่ แล้วถามว่า ตำแหน่งของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือศึกษาในกระทู้ที่พวกเพื่อน ๆ ได้ถามมาก็ได้ค่ะ…ขอบคุณค่ะ… เป็นการขยายกลุ่มบัญชีค่าจ้างให้ แต่เงินค่าจ้างก็ไปรับที่กลุ่ม 1 จนเต็มเพดานค่ะ ถึงจะปรับเปลี่ยนไปที่กลุ่ม 2 เพราะผู้เขียนได้สอบถามที่กรมบัญชีกลางให้แล้วค่ะ…

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่กระทรวงการคลังกำหนด ทุกกระทรวงใช้แนวทางเดียวกันหรือเปล่าคะ เช่น สพฐ. ถ้าเป็นอย่างที่บอกข้างต้น ก็สามารถปรับตำแหน่งใหม่ได้ ในระดับเดิมค่ะ… นะค่ะ ถ้าอยู่ในตำแหน่งระดับครุภัณฑ์ ระดับ three น่าจะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง กลุ่มที่ 2-3 นะค่ะ… แต่ถ้าปัจจุบันส่วนกลางมอบอำนาจมาให้ส่วนราชการดำเนินการเองแล้ว ก็ดำเนินการประกาศ ฯ แบบที่พี่บอกข้างต้นนั่นแหล่ะค่ะ…

การเปลี่ยนตำแหน่งใด ๆ น่าจะต้องรอหนังสือของ สพฐ.แจ้งว่าสำนักงาน ก.พ. รับรองมาแล้วค่ะ…ต้องฟังคำสั่งจาก สพฐ. การเทียบค่าจ้างได้เท่าเดิมค่ะ…จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนถึงเพดานสูงสุดของกลุ่ม 1 ก่อนแล้วจึงปรับเข้าสู่กลุ่ม 2 ค่ะ…

สามารถเป็นระดับ 3 ได้เลยค่ะ…ค่าจ้างก็จะไต่ไปเรื่อย ๆ ค่ะ… ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ…เช่นเดียวกันค่ะ ขอให้คำพรที่ให้มาก็ย้อนกลับคืนสู่คุณด้วยเช่นกันค่ะ… ก็เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมที่ใช้แรงงาน ก็เป็น พนักงานพิมพ์ ช่างครุภัณฑ์ แม่บ้าน ค่ะ… เหลือเพียงแต่จะปรับให้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ค่ะ แต่ก็ต้องดูที่การพัฒนาของแต่ละคนด้วยค่ะ ว่าจะได้หรือไม่… “AtomicPills”คาเฟ่สายหวาน แต่แคลลอรี่ต่ำ! | พรุ่งนี้กินไรดี เอาใจสายคาเฟ่ผู้รักของหวานที่..

สำหรับค่าจ้างใหม่ ถ้าเทียบเข้าสู่กลุ่มงาน คงยังไม่ได้หรอกค่ะ…จะได้ก็ตอนเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2553 ค่ะ…สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งนั้น คุณต้องมีหน้าที่ทำงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนด้วยนะค่ะ…ถ้าภาระงานไม่มี ก็ไปตำแหน่งนั้นไม่ได้ค่ะ…คุณลองศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้ด้วยนะค่ะ… ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ…ได้แน่ค่ะ…แต่ต้องรอให้กระบวนการเรียบร้อยก่อนนะค่ะ…ของที่ ม. ผู้เขียน ลูกจ้างประจำก็ได้รับทราบกันเรียบร้อยแล้วค่ะ…แต่ขอฝากเรื่องการพัฒนาตนเองด้วยนะค่ะ…ถ้าเราพัฒนาความรู้ พัฒนางานของเราให้ดีขึ้น…รัฐไม่ทิ้งท่านหรอกค่ะ…เพียงแต่บางครั้งต้องรอเวลาค่ะ…จะให้ได้ดังใจเราไม่ได้หรอกค่ะ… ขอบคุณค่ะ เป็นหน้าที่ของผู้เขียนอยู่แล้วค่ะ ในเมื่อรู้ ก็ต้องการให้ทุกคน ได้รู้เหมือน ๆ กับที่เรารู้ เพราะปัจจุบันเป็นโลกของการจัดการความรู้จริง ๆ อยู่ที่ใครจะอุทิศหรือสละเวลาให้กับประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของการเป็นข้าราชการจริง ๆ ค่ะ ผู้เขียนเพียงอยากเห็นการพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างจริงจัง การพัฒนานั้น ต้องมาจาก “คน” ก่อน ในเมื่อคนมีการพัฒนาแล้ว ต่อ ๆ ไป ก็จะพัฒนาตามกันมาเองค่ะ…

แต่ปัจจุบัน รัฐได้ดำเนินการให้แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลนะค่ะที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ค่ะ… ตอนนี้ ก็ได้เพียงแต่ข่าวนะค่ะ ว่าจะได้ประมาณสิ้น ธ.ค.นี้ แต่ก็ยังเป็นเพียงข่าวเท่านั้นค่ะ ระเบียบที่ประกาศใช้ยังไม่มีนะค่ะ ถ้ามีผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ… ถ้าพูดถึงตามหนังสือของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ตามไฟล์ด้านล่างนี้ ก็ยังถือว่าให้หน่วยงานปฏิบัติอยู่นี่ค่ะ… four % ให้กับลูกจ้างที่มีค่าจ้างเต็มขั้น อาจจะรอหนังสือจาก ก.พ. + กรมบัญชีกลาง ครั้งเดียว แล้วก็ทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ค่ะ…

ถ้าต้องการเปลี่ยนจากตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ระดับ three ไปเป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 3…นั้น ถ้าปัจจุบันเราทำงานด้านช่างไม้ด้วย ก็สามารถทำได้ค่ะ…อยู่ที่ว่าคำสั่งของเราทางต้นสังกัดให้เราทำเกี่ยวกับเรื่องช่างไม้ด้วยหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถทำได้ค่ะ… ลองศึกษาในบล็อกที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นะค่ะ…มีตั้งแต่เริ่มจะปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จนถึงการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน เพื่อเป็นความรู้ต่อตัวท่านเองค่ะ… • สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ อยู่ในระหว่างที่กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลค่ะ…

ค่ะ…งานสารบรรณ เห็นว่าง่าย ๆ แต่พอได้ปฏิบัติจริง ๆ แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะ มีเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยเยอะมากค่ะ… อ่านเรื่อง “การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน” ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ… แท่งค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (1 เม.ย.54) ยังไม่มีค่ะ…ถ้ามีแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ… เดิม เจ้าหน้าที่จะไม่แต่งตั้งหรอกค่ะ…โชคดีนะค่ะ… ถ้าคุณสามารถปรับตำแหน่งได้ ทำให้คุณเสียสิทธิ์ไปตั้งแต่แรกค่ะ… ต้องทราบตำแหน่งด้วยค่ะ และระดับเดิม ระดับใด จึงจะตอบให้ได้ค่ะ…

จะหมดไปแล้ว สำหรับปัจจุบัน ผู้เขียนก็ยังไม่ทราบว่าที่ประเทศไทยไปกู้เงินต่างชาติมาอีกนั้น จะมีข้อแม้ข้อนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่…จึงทำให้รัฐต้องลดอัตรากำลังของข้าราชการไงค่ะ เพราะงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนเป็นจำนวนค่อนข้างสูงค่ะ… ต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะค่ะ…เพราะบางหน่วยงานลูกจ้างประจำมีจำนวนมากค่ะ…เพราะ ก.พ. ทำให้ก็ดูในภาพรวมของหน่วยงาน แล้วก็รวมกันเป็นกรมค่ะ…บางหน่วยงานรวมแต่ละหน่วยงานมาเป็นกรมแล้วมีลูกจ้างประจำมากค่ะ…จึงบอกให้ใจเย็นนิดหนึ่งค่ะ…เพราะที่ ม.

งานการเจ้าหน้าที่ ดูนะค่ะ…เพราะกฎหมายจะใช้คนละฉบับหรือเปล่า ไม่แน่ใจค่ะ…แต่ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก็ใช้ที่บล็อกนี้ค่ะ… ขอให้คุณดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีให้ดีนะค่ะ ว่าจะสามารถเติบโตได้ถึงระดับไหน กับเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ต่อไป ก็เป็น ระดับ 2,three,four ซึ่งผู้เขียนขอให้ดูว่าเพดานของค่าจ้าง ตำแหน่งไหนสูงกว่ากันค่ะ ถ้าพอ ๆ กัน ก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนค่ะ…แต่พนักงานพิมพ์ เป็นงานที่กว้างกว่าพนักงานการเงินและบัญชีนะค่ะ…ลองศึกษารายละเอียดดูนะค่ะ… สำหรับผู้เขียน ขอฝากลูกจ้างประจำทุกท่าน ในเมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกลุ่มตำแหน่งให้กับท่านแล้ว ขอให้ท่านได้พัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝนความรู้ความสามารถของตนเองรวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อผลงานและความก้าวหน้าของตัวท่าน ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ ตลอดจนถึงอนาคตของท่านและครอบครัวจะได้รับความมั่นคงในบั้นปลายที่ท่านได้เกษียณอายุราชการแล้วค่ะ… สำหรับขั้นค่าจ้างที่เต็มขั้นนั้น คุณไม่สามารถนำมาเทียบกับเพดานที่รัฐเปิดกว้างได้หรอกค่ะ…ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ…ค่าจ้างจะเพิ่มต้องอาศัยด้วยเวลา + ผลงานที่ปฏิบัติค่ะ…รัฐขยายเพดาน เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินในการครองชีพเพื่ออยู่ได้ค่ะ…แต่ทั้งนี้ต้องกำหนดด้วยเงื่อนของผลงานที่เราปฏิบัติให้รัฐ + เวลา ค่ะ… ถ้าตำแหน่งเดิม คือ ตำแหน่งลูกมือช่าง เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งใหม่จะเป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป รหัส 3912 กลุ่มช่าง ค่ะ…สำหรับตำแหน่งที่คุณบอกมา ตำแหน่งลูกมือช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ นั้น ในตำแหน่งเดิมไม่มีค่ะ…ต้องถามฝ่ายการเจ้าหน้าที่ว่า ตำแหน่งที่ถูกต้องนั้น คือ ตำแหน่งลูกมือช่างใช่หรือไม่ สำหรับซ่อมเครื่องมือแพทย์ เป็นลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติใช่หรือไม่…เพราะที่แจ้งมาไม่ละเอียดค่ะ…และไม่มีในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมค่ะ…ถ้าอย่างไรแล้วสอบถามเพิ่มเติมใหม่ได้นะค่ะ…ขอบคุณค่ะ…

ให้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลางนะคะ ว่าทำได้หรือไม่ เพราะในสมัยก่อนจะต้องระบุว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องมีลูกน้องกี่คน แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังจะกำหนดการควบคุมลูกน้องอยู่หรือเปล่า…ถ้าดูในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่นี้ ไม่มีระบุไว้ เพื่อความชัดเจนให้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลางนะคะ… การโอนย้าย ขึ้นอยู่กับส่วนราชการค่ะว่าจะให้โอนย้ายได้หรือไม่…เพราะเห็นบางส่วนราชการก็ให้โอนย้ายได้ บางส่วนราชการก็ไม่ให้โอนย้ายค่ะ เหตุอาจมาจากการเสียอัตรากำลังไงค่ะ…ให้คุณปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการดูนะค่ะ…เพราะทางกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่ะ… เมื่อประกาศผลสอบได้ ก็เรียกบรรจุตามกระบวนการในการสอบคัดเลือกค่ะ…และก็ออกคำสั่งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ค่ะ แต่ควรประสานงานกับ ก.พ. + กรมบัญชีกลางด้วยนะค่ะ…อาจเป็นการส่งคำสั่งให้ทราบค่ะ… ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยน ดูแล้วสามารถเปลี่ยนได้ค่ะ ถ้าทำงานการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่คุณทำมาแล้ว 3 ปี ก็สามารถทำการเปลี่ยนได้ ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ + คำสั่งที่สั่งการให้คุณปฏิบัติหน้าที่การเงินด้วยนะค่ะ… สำหรับเรื่องอื่น ๆ ก็อยู่ที่ส่วนราชการคุณว่าต้องการหรือไม่ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ตั้งแต่เริ่มแรก – ปัจจุบัน + ข้อมูลการพัฒนาตนเองของคุณ (การอบรม + การประชุมต่าง ๆ + ความรู้ที่คุณได้รับการพัฒนามา) + รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณได้ปฏิบัติงานมา (ถ้ามี) ค่ะ…

ถ้าแม่คุณเข้าข่ายในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้างต้น ก็สามารถปรับเพิ่มได้ แต่ถ้าปรับเป็นระดับ 2 แล้ว ฐานค่าจ้าง จะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1-2 แต่แม่ยังต้องรับค่าจ้างในกลุ่ม 1 ก่อนจนเต็มเพดาน ถึงจะเปลี่ยนมาฐานค่าจ้างกลุ่มที่ 2 ได้ค่ะ… ในกรณีที่คุณแจ้งมานั้น อาจเป็นการเปลี่ยนเพียงระดับกระมังค่ะ เช่น ช่างไม้ 1 เป็นช่างไม้ 2 ช่างไม้ 3 ช่างไม้ four เหตุที่ได้ น่าจะลูกจ้างประจำท่านนั้น ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเช่นอย่างคุณ ส่วนราชการจึงทำให้ค่ะ… ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อยู่ในระหัส 2913 ค่ะ เราควรทำบัญชีคุมลูกจ้างประจำไว้ด้วยนะค่ะ…ว่าปัจจุบันเขาอยู่ตำแหน่งใด ระดับใด กลุ่มบัญชีค่าจ้างที่ 1 หรือ 1-2 หรือ 3 ค่ะ เพราะจะง่ายต่อการที่เราไม่ทำผิดพลาดในภายหลังค่ะ… ให้ดูว่า ลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับชั้นใดนะค่ะ ถ้าระดับ 1 จะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1 แต่ถ้าอยู่ระดับ 2 จะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1-2 ซึ่งค่าจ้างเมื่อเต็มระดับ 1 ก็สามารถไหลไปที่ 2 ได้ค่ะ กรณีหลังไม่ต้องประเมินค่ะ ให้ดูที่บัญชีเงินเดือน + ระดับของลูกจ้างประจำเดิมด้วยนะค่ะ…

ตามที่คุณบอกว่าค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว คือ 14,one hundred forty บาท ถ้าในตำแหน่งใหม่ระดับ 1 จะสามารถปรับได้ถึง 15,260 บาท แต่ถ้าผลการปฏิบัติงานมี สามารถมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยปรับตำแหน่ง (แต่ต้องเป็นไปตามหน้าที่ที่ ก.พ.กำหนด) ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมีเพดานขั้นสูงสุด เท่ากับ 18,190 บาท ค่ะ…ขอบคุณค่ะ… จากที่ได้ประสานกับทางกรมบัญชีกลาง ให้ดูจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (เดิม) บางตำแหน่งสามารถทำได้ค่ะ แต่บางตำแหน่งก็ไม่สามารถทำได้ ต้องดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเป็นเกณฑ์ถือปฏิบัติและผ่านกระบวนการที่หน่วยงานดำเนินการเปิดสอบด้วยค่ะ… ปัจจุบันเป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 3 หากจะปรับเป็นช่างไม้ ระดับ 4 นั้น ให้คุณดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้า 31 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้อ ให้คุณใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่งใน four ข้อ (ข้อใดก็ได้ค่ะ เพราะใช้คำว่า “หรือ”) ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณอาจใช้ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ในการเข้าสู่เกณฑ์ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นช่างไม้ ระดับ 4 ก็ได้ค่ะ… ขอเรียนถามว่าในกรณีที่เป็นพนักงานขัยรถยนต์ ขั้นเงินเดือนตอนนี้อยู่ในกลุ่ม 1 เมื่อตันเงินเดือนจะเลื่อนไปขั้น 2 เลยหรือไม่ หรือต้องมีการสอบประเมินอีกหรือเปล่า รบกวนหน่อยนะค่ะ….. ให้ดูองค์ประกอบในตำแหน่งของพนักงานพิมพ์ ชั้น ด้วยนะค่ะว่า…ถ้าเราเปลี่ยนเป็นชั้น three แล้ว ต้องเป็นพนักงานพิมพ์ ชั้น 1 ก่อนหรือเปล่า แล้วเราอายุมากหรือไม่ ถ้ายังอายุไม่มาก ควรเปลี่ยนค่ะ เพราะจะเป็นการขยายเพดาน แต่เราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ พิมพ์คอมฯ เป็นด้วยนะค่ะ…พัฒนาตนเองให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเรามีการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานที่ยากขึ้นได้ มีน้ำใจต่อเพื่อน ต่อหัวหน้างาน ทำงานได้ไม่แพ้ข้าราชการ…

ถ้าตัน คงต้องปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นหรือเปล่า แต่ก็ต้องเป็นงานที่เราได้ปฏิบัติอยู่ด้วยนะคะ… การที่จะไปยังบัญชีกลุ่ม 2 นั้น ก็ต้องได้ขั้นค่าจ้างเต็มขั้นของกลุ่มบัญชี 1 ก่อนค่ะ… คงต้องขึ้นอยู่กับ “จิตใต้สำนึก” ของข้าราชการแต่ละคนแล้วละค่ะ…