รับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง แก้ไข

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณกลางที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดสรรมาให้ เนื่องจากงบประมาณปกติเรามีไม่เพียงพอ ซึ่ง สพฐ.มีอัตราจ้างจำนวน 61,119 อัตรา ซึ่งที่ผ่านมาได้อขอตั้งงบประมาณดังกล่าวมาแล้ว 4,379 ล้านบาท อีกทั้งมีงบประมาณประจำปีเพิ่มอีก 2,531 ล้านบาท ดังนั้นการขออนุมัติงบกลางที่เป็นงบฉุกเฉินนี้ก็เพื่อให้ได้เงินที่เพียงพอต่อการจ้างและไม่สะดุดและครอบคลุมกลุ่มอัตราจ้างทุกคน. เรื่อง แก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. เรื่องการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสอนคิด ตามแนวทาง T… การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การจ…

นักการภารโรง

นักการภารโรง

© 2021 Trang1.go.th | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | Powered by WordPress. เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก “ยอมรับทั้งหมด” แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถไปที่ “การตั้งค่าคุกกี้” เพื่อให้คำยินยอมที่มีการควบคุมได้. โครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง… เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครสอบภูมิศาสตร์ สอวน. ไม่ทราบว่าวันนี้นักการภารโรงของเราจะมีขวัญกำลังใจในการทำงานสูงเหมือนกับงานวิจัยกล่าวไว้หรือไม่…

นักการภารโรง

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน… ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสน… สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พัฒนาโดย HanumanIT Co., Ltd. ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลชนะเลิศ(ศรีสะเกษ เขต4) งานศิลปหัตถกรร…