ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนเลยพิทยาคม

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพท. จัดครูเวร และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. และกลางคืนทุกคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. ไม่ทราบว่าวันนี้นักการภารโรงของเราจะมีขวัญกำลังใจในการทำงานสูงเหมือนกับงานวิจัยกล่าวไว้หรือไม่… งานภายในกอง แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการจัดทำหนังสือถึง กบบ.

ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานนักการภารโรงdoc

ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานนักการภารโรงdoc

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.